Studentica sam Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Pomažem pri učenju i savladavanju gradiva iz kemije i biologije za osnovnu te srednju školu.