Predmet
image
 • AutoCAD
 • Biologija
 • Bugarski jezik
 • Crtanje
 • Državna matura
 • Ekonomija
 • Elektrotehnika
 • Engleski jezik
 • Excel
 • Filozofija
 • Fizika
 • Flauta
 • Francuski jezik
 • Geografija
 • Gitara
 • Glazbeni
 • Grčki jezik
 • Harmonika
 • Hindski jezik
 • Hrvatski jezik
 • Informatika
 • Kemija
 • Klarinet
 • Klavir
 • Knjigovodstvo
 • Književnost
 • Latinski jezik
 • Likovna umjetnost
 • Logika
 • Makroekonomija
 • Mandolina
 • Matematika
 • Mehanika
 • Mikroekonomija
 • Nacrtna geometrija
 • Nizozemski jezik
 • Njemački jezik
 • Osnove elektrotehnike
 • Photoshop
 • Pjevanje
 • Politika i gospodarstvo
 • Pomoć pri učenju
 • Portugalski jezik
 • Povijest
 • Pravo
 • Prijevodi
 • Programiranje
 • Računovodstvo
 • Ruski jezik
 • Slovenski jezik
 • Sociologija
 • Solfeggio
 • Španjolski jezik
 • Statistika
 • Strani jezici
 • Švedski jezik
 • Synthesizer
 • Talijanski jezik
 • Turski jezik
 • Violina
 • Violončelo
 • Word
 • Znakovni jezik
Grad
image
image

Uvjeti korištenja


1. Internet stranice Instrukcije-hr.com su u vlasništvu trgovačkog društva Exception d.o.o. (OIB 97214339738).

2. Nakon što pristupite stranicama web portala Instrukcije-hr.com, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja ovih stranica. Instrukcije-hr.com zadržava pravo bilo kakve promjene i modifikacije uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku.

Obaveza korisnika web portala je da redovito čita uvjete korištenja. Podrazumijeva se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim uvjetima korištenja ovih stranica. Web portal Instrukcije-hr.com odnosno njegov vlasnik, zadržava pravo jednostrane izmjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta korištenja bez prethodne obavijesti te neće biti odgovoran za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Navedene izmjene i/ili dopune stupaju na snagu objavom na ovom portalu.

Minimalna dobna granica za potpuno korištenje i oglašavanje putem web portala Instrukcije-hr.com je 18 godina!

3. Kako bi pružatelji usluga mogli oglašavati svoje usluge na web portalu Instrukcije-hr.com neophodno je da se isti registriraju i ispune svoje osobne i kontakt podatke u korisničkom profilu. Korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije. Nakon registracije korisnik usluge dužan je voditi brigu o svome korisničkom računu. Korisnik usluge odgovara za svaku eventualnu štetu koja se desi na njegovom korisničkom profilu, te za kompletan sadržaj pod njegovim korisničkim imenom.

Prikupljanje traženih podataka utemeljeno je Zakonom o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonom o medijma.

Prema zakonu o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti naručitelj oglasa je obavezan navesti sljedeće podatke o svojem identitetu:

Korisnik za točnost navedenih podataka jamči zakonskom odgovornošću. Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka, a koje pohranjuje Exception d.o.o. Prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima portal Instrukcije-hr.com nije dužan provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa

te prema Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18. stavak 1. nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podataka

Unosom osobnih podataka korisnici web portala Instrukcije-hr.com odobravaju da Instrukcije-hr.com iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Prema članku 7. stavku 2. Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti svi oglasni mediji (uključujući tiskane i internetske) dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Instrukcije-hr.com biti korišteni u druge svrhe.

Ukoliko korisnik ne ispuni sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspješnu objavu oglasa, ista objava oglasa će se smatrati nepotpunom.

Samim time portal Instrukcije-hr.com nije dužan objaviti oglas, a svi troškovi bilo materijalni ili nematerijalni nastali u procesu kreiranja oglasa koji se smatra nepotpunim ili netočnim, teretit će se na trošak korisnika a Instrukcije-hr.com ne može iz tih razloga snositi nikakav trošak.

4. Svi korisnici web portala Instrukcije-hr.com prihvaćanjem ovih pravila dopuštaju uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu rada samog sistema te za slanje elektronske pošte u skladu sa točkom 5. ovih pravila, a Instrukcije-hr.com se obvezuje da će te podatke koristiti isključivo u svrhe za koje su dobiveni.

5. Objavom oglasa/profila pružatelja usluge na Instrukcije-hr.com web portalu svi korisnici se obvezuju da će savjesno odgovarati na upite potencijalnih korisnika njihovih usluga (na telefon ili e-mail). Svi korisnici web portala moraju imati aktivnu e-mail adresu gdje povremeno pregledavaju poštu.

Sve objave oglasa/profila, fotografije, poruke, tekstovi, i drugi materijali (objavljeni sadržaj) obavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica, ili prikazani putem linkova sa drugih stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takva vrsta sadržaja potekla. Portal Instrukcije-hr.com ne pruža nikakva jamstva u pogledu potpunosti, točnosti, ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema izdavaču web portala Instrukcije-hr.com, a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni sadržaj, korisnik web portala preuzima odgovornost te obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio samog izdavača Instrukcije-hr.com, od svih takvih zahtjeva. Korisnik web portala se obvezuje nadoknaditi Instrukcije-hr.com svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni materijal koji je objavljen na web stranici.

Web portal Instrukcije-hr.com objavljuje i linkove na vanjske stranice koje nisu u njenom vlasništvu ili nisu nastale u sklopu web portala Instrukcije-hr.com. Web portal Instrukcije-hr.com ne jamči korisnicima tih web stranica zaštitu podataka, odnosno ne garantira za sadržaj tih stranica. Sadržaj vanjskih web stranica podlježe isključivo pravilima privatnosti i uvjetima korištenja istih vanjskih web stranica koje nisu u vlasništvu Instrukcije-hr.com web portala.

6. Na web portalu Instrukcije-hr.com je zabranjeno objavljivanje te ujedno i korištenje sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, štetni, prijeteći, sadržaja koji zlostavljaju, uznemiravaju ili kleveću. Također putem web portala Instrukcije-hr.com je izričito zabranjeno objavljivanje sadržaja koji su na bilo koji način šteti malodobnim osobama. Ujedno je nedopušteno korištenje sadržaja koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog te po mogućnosti pismenog odobrenja. Korisnik web portala se posebno obvezuje da neće pružati usluge ili objavljivati oglase kojima bi se kršila autorska prava trećih osoba. Svaki korisnik web portala Instrukcije-hr.com se obvezuje da neće objavljivati oglase i kreirati profile koji su u suprotnosti sa zakonom i ostalim propisima te Ustavom Republike Hrvatske.

Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

7. Ukoliko se između pružatelja i korisnika usluge pojave eventualni sporovi, isti se rješavaju isključivo između pružatelja usluga i korisnika istih (neovisno da li zbog točnosti iznesenih podataka o pružatelju usluga ili korisniku istih, samog sadržaja oglasa/profila, ponuđenih cijena i sl.). Portal Instrukcije-hr.com nije odgovoran za bilo kakvu nastalu štetu bilo koje vrste a koja je nastala kao posljedica navedenih i sličnih odnosa.

Svi korisnici web portala ovime potvrđuju da razumiju i da su izričito suglasni da web portal Instrukcije-hr.com nema nikakvu kontrolu nad kvalitetom, vremenom, zakonitostima ili bilo kojim drugim aspektima bilo koje od usluga isporučene od strane pružatelja ili korisnika usluge, tvrtke, agencije ili obrta, te ujedno odstupa od odgovornosti bilo kakvih aktivnosti, bilo koje vrste od uključenih i navedenih strana.

Portal Instrukcije-hr.com ne daje nikakve izjave o pouzdanosti, pravodobnosti, sposobnosti i točnosti pruženih usluga od strane pružatelja usluga ili korisnika usluga, tvrtke, agencije ili obrta. Portal Instrukcije-hr.com ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka ili vida usluga koje su predstavljene od strane pružatelja usluge. Portal Instrukcije-hr.com ne preuzima i izričito se odriče bilo kakve odgovornosti koja može nastati iz korištenja tih informacija ili usluga. Portal Instrukcije-hr.com nije odgovoran za ponašanje, bilo na mreži ili izvan mreže bilo kojeg korisnika web portala Instrukcije-hr.com. Svi korisnici web portala, uključujući pružatelja i korisnika usluge, tvrtke, agencije ili obrta ovime su izričito suglasni da Instrukcije-hr.com nije odgovoran za bilo koje upute, savjete ili isporučene usluge koje su nastale putem stranica ovog web portala.

8. Pružatelj usluge može imati samo jedno korisničko ime te može napraviti više oglasa za usluge koje se nude putem portala Instrukcije-hr.com. Pružatelj usluge također može biti i korisnik neke od usluga koje se nude putem web portala Instrukcije-hr.com.

9. Pojedinačni pružatelji usluga dužni su platiti za usluge ovog web portala, osim ukoliko nije drugačije ponuđeno ili dogovoreno. Pojedinačni pružatelji ili korisnici usluga su suglasni platiti portalu Instrukcije-hr.com sve pristojbe po cijenama koje su aktualne i objavljene na web portalu. Kod kartičnog plaćanja, automatski se kreira pretplata za razdoblje i iznos koji korisnik portala odabere. Po isteku ugovorenog razdoblja, kartica će se automatski teretiti za odabrani iznos. Dva dana prije kartičnog terećenja, korisnik će putem email poruke biti obaviješten o nadolazećem kartičnom terećenju. U slučaju da se više ne želi oglašavati na portalu, korisnik je dužan otkazati pretplatu kroz korisničku zonu.

Ukoliko je plaćena jedna od usluga koje su ponuđene na web portalu Instrukcije-hr.com od strane pružatelja ali njihovi profili ili oglasi ne ispunjavaju neke od uvjeta oglašavanja ovim propisanim uvjetima korištenja ili zadiru u zaštitu privatnosti bit će odbijeni. Instrukcije-hr.com nije dužna navesti razloge odbijanja.
Iznos uplate će predstavljati preplatu o čemu će se korisnik obavijestiti, uz uputu da mu se taj iznos u određenom roku može vratiti ili da isti može iskoristiti za plaćanje drugog oglasa. Ako korisnik ne napravi po danim mu uputama, Instrukcije-hr.com će iznos preplate zadržati i proknjižiti kao naknadu za međusobnu obavljenu korespondenciju uključujući knjigovodstvene troškove koji su iz istoga proizišli a uzrokovani su korisnikovom pogreškom.

Prilikom kupnje jedne od usluga na Instrukcije-hr.com web portalu te njihovih eventualnih otkazivanja, ili od strane Instrukcije-hr.com ili od strane pružatelja usluge, iz bilo kojeg razloga, Instrukcije-hr.com nije dužna korisniku nadoknaditi vrijednost neobjavljenih usluga niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta a nastalu kao posljedica ne pružanja dotičnih usluga. Nema mogućnosti povrata uplaćenih sredstava prema pružatelju ili korisniku usluga od strane Instrukcije-hr.com a za uplaćenu pretplatu kroz jedan od ponuđenih perioda ili nakon otkazivanja članstva jedne od ponuđenih kategorija web portala nakon što je korisnički račun naplaćen.

Otkazivanjem članstva na portalu Instrukcije-hr.com Vi više niste upisani kao korisnik u bazu portala te nećete više primati obavijesti od strane Instrukcije-hr.com. Ukoliko Vaši oglasi koje ste postavili na portalu također više nisu aktivni te ne želite da se više prikazuju neophodno je prethodno napraviti deaktivaciju oglasa.

10. Pružatelj usluge i korisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti te sve osobe koje kupuju usluge koje su ponuđene putem web portala Instrukcije-hr.com su također obavezni platiti za bilo koju prodaju ili druge poreze koji bi se mogli odnositi na usluge koje su kupili.

11. Pružatelji usluge su sve fizičke osobe, tvrtke, agencije ili obrti koji putem svojih profila kroz ponuđene kategorije na Instrukcije-hr.com web portalu nude svoje usluge. Korisnici usluga su sve fizičke osobe, tvrtke, agencije ili obrti koje putem svojih profila kroz ponuđene kategorije na Instrukcije-hr.com web portalu potražuju uslugu.

12. Na stranicama Instrukcije-hr.com nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela uključivo sa svim podacima koje daju pružatelji i korisnici usluga, tvrtke, agencije ili obrti a bez prethodnog pismenog dopuštenja Instrukcije-hr.com.

13. Instrukcije-hr.com prema svim objavljenim profilima zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja njihovih oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij. Instrukcije-hr.com ima pravo po potrebi urediti, izmijeniti, obrisati ili ne objaviti oglase i to bez najave.

14. Instrukcije-hr.com će provesti izmjene na profilima navedenima u članku 14. u sljedećim okolnostima:

 • kada pružatelj usluge ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt krše autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada pružatelj usluge ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt može uzrokovati štetu ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva
 • kada pružatelj usluge ili korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt sadrži unutar oglasa/profila diskriminirajuće aspekte,  pornografske materijale bilo kojeg tipa
 • kada je oglas/profil sumnjiv u pogledu da je objavljen tuđi identitet
 • kada oglas/profil u bilo kojem smislu sadrži uvredljivi sadržaj
 • kada oglas/profil na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja web portala
 • kada oglas/profil sadrži ilegalne materijale propisane hrvatskim zakonom

Instrukcije-hr.com zadržava pravo izmjene i dopune određenih oglasa, a da se prilikom toga neće mjenjati sadržaj samog oglasa( tipa dopuna podataka, ispravak podataka, lektorske intervencije i sl.).

15. Instrukcije-hr.com zadržava pravo trenutno s popisa pružatelja i korisnika usluga, tvrtke, agencije ili obrta brisati one koji bi kršili ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad samih web stranica. Instrukcije-hr.com zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. Uvjeti i odnosi između pružatelja i korisnika usluga, tvrtke, agencije ili obrta i trgovačkog društva Exception d.o.o. podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

16. Internetske veze (linkovi) sa stranica web portala Instrukcije-hr.com na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopuštene. Samo tvrtke, agencije ili obrti koji na Instrukcije-hr.com imaju otvoren profil mogu stavljati linkove i na vlastitu web stranicu koju imaju postavljenu na web prostoru. Veze (linkovi) na stranice koje su konkurentske stranici Instrukcije-hr.com nisu dopuštene. Instrukcije-hr.com zadržava pravo procjene da li će neki link odobriti ili neće.

Neki od linkova na web portalu Instrukcije-hr.com vode na web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom ovog portala. Instrukcije-hr.com nije odgovorna za sadržaj tih stranica. Instrukcije-hr.com ne jamči za točnost, prikladnost ili potpunost sadržaja preuzetih sa tih stranica te pruženih informacija i materijala te se izričito odriče odgovornosti za pogreške ili propuste u navedenim informacijama i materijalima.

17. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti su se dužni brinuti o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno ju mijenjati. Instrukcije-hr.com ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke. Instrukcije-hr.com će odmah nakon što korisnik javi o potencijalnoj zlouporabi iste odgovarajuće postupiti.

18. Pružatelj i korsisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti dužni su čuvati podatke o korisničkom računu, te su u potpunosti odgovorni za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Završetkom registracije pružatelj i korisnik usluge prihvaćaju odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane vlastitom uporabom web portala Instrukcije-hr.com.

19. Svi registriani korisnici koji su objavili svoj oglas na Instrukcije-hr.com web portalu a koji su plaćeni putem Mollie payment gateway-a imat će u roku od maksimalno par minuta postavljen oglas na web portalu Instrukcije-hr.com uz uvjet da je transakcija uspješno provedena.

20. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtke, agencije ili obrti se slažu s povremenim primanjem elektronske pošte i SMS poruka koje su povezane s aktivnostima Instrukcije-hr.com web portala. Elektronska pošta može ponekad sadržavati reklamne poruke, obavijesti o posebnim ponudama, obavijesti o statusu predanog oglasa ili otvorenog oglasa/profila kao i ostalim vrstama obavijesti vezanima uz sam oglas ili otvoreni profil koji je pružatelj ili korisnik usluge predao. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt u bilo koje vrijeme mogu pismeno zahtijevati da Instrukcije-hr.com trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje elektroničke pošte te u tom slučaju vrijede uvjeti navedeni u članku 21.

21. Ukoliko pružatelj i korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt trajno ili privremeno nisu u sustavu primanja obavijesti o radu Instrukcije-hr.com web portala ili primanja elektronske pošte i SMS poruka koja je povezana s aktivnostima Instrukcije-hr.com web portala u tom razdoblju Instrukcije-hr.com pružatelju ili korisniku usluge, tvrtki, agenciji ili obrtu može zamrznuti njegovu registraciju. Navedeno znači da korisnik više neće moći koristiti funkcionalnosti Instrukcije-hr.com web portala a koje su namijenjene samo registriranim korisnicima.

22. Oglas na Instrukcije-hr.com mora sadržavati specifične podatke o usluzi koja se pruža. Svi opisi se moraju odnositi samo na predmet usluge. U oglasima na Instrukcije-hr.com nije dopušteno oglašavanje ostalih usluga, predmeta, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet same usluge koja se može ponuditi putem Instrukcije-hr.com web portala. Svi korisnici koji se registriraju na Instrukcije-hr.com mogu putem linka Uredi profil upisati dodatne podatke o sebi ili svojim djelatnostima u polja koja su za to namijenjena.

Nije dopušteno upisivanje osobnih kontakt podataka unutar samog oglasa u bilo koji od djelova samog oglasa osim u isključivo u za to predviđene forme gdje se isti kontakt podaci upisuju. Pod navedene podatke se podrazumijeva e-mail adresa, adresa stanovanja, broj mobitela te ostali oblici kontakt podataka.

23. Pružatelj i korisnik usluge, tvrtka, agencija ili obrt imaju mogućnost postaviti slike unutar samih profila koji se kasnije objavljuju na Instrukcije-hr.com web portalu. Iste ne smiju sadržavati golotinju, uvredljivi sadržaj, nasilje i sve druge oblike nasliničkog ponašanja. Sve slike koje su postavljene i sadrže više osoba osim osobe koja pruža ili traži uslugu moraju imati odobrenje i ostalih osoba da se slažu sa prikazom njihovih slika putem web portala Instrukcije-hr.com. Također unutar oglasa/profila fizičkih osoba nije dopuštena objava logotipa, tekstualnih reklama, bannera i sl.

24. Portal Instrukcije-hr.com ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti, brisanja ili neobjavljivanja oglasa ili usluge te grešaka u radu web stranice.

25. Ukoliko iz određenog razloga korisnik obriše svoj oglas, isti više neće moći samostalno aktivirati bez obzira da li je usluga plaćena ili ne jer se podrazumijeva da je korisnik isti oglas samostalno deaktivirao. Nakon brisanja oglas više neće biti vidljiv na web portalu. Isti oglas se ne može ponovno aktivirati jer je obrisan iz baze podataka na portalu Instrukcije-hr.com. Prije brisanja oglasa potrebno je otkazati aktivnu pretplatu ako postoji, kako ne bi i dalje dolazilo do automatkse naplate. Pretplatu možete otkazati kroz korisničku zonu ili kontaktiranjem korisničke podrške.

26. Sadržaj web portala Instrukcije-hr.com zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti administratora stranice putem kontakt forme.

27. Ocjene objavljene na stranicama web portala Instrukcije-hr.com su izričito mišljenja njihovih autora. Navedeni autori su odgovorni za isti sadržaj. Instrukcije-hr.com ne usvaja, potvrđuje te ne preuzima odgovornost za točnost ili pouzdanost niti jednog od mišljenja, savjeta ili izjave bilo kojeg djela koji se pojavljuje na web portalu Instrukcije-hr.com. 

Ni pod kojim okolnostima Instrukcije-hr.com neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu na temelju preporuka ili komentara koji su nastali od strane drugih korisnika na stranicama web portala.

Instrukcije-hr.com ima pravo ukloniti ocjene ili komentare bez prethodne najave.

28. Web portalu Instrukcije-hr.com se pristupa putem interneta, zbog čega se ne može jamčiti dostupnost u bilo koje doba dana ili noći.