• Profesor talijanskog i hrvatskog jezika daje instrukcije iz hrvatskog i talijanskog jezika. Cijena je 80 kn za 60 minuta.

Također, vršim lekturu i korekturu radova, cijena je 10 kn po kartici teksta.