• Profesor talijanskog i hrvatskog jezika daje instrukcije iz hrvatskog i talijanskog jezika. Cijena je 60 kn za 45 minuta.

Također, vršim lekturu i korekturu radova, cijena je 10 kn po kartici teksta.