50 kn/60 min SŠ, 60 kn/60 min fakulteti. Pojedinačne i poduke (instrukcije) u manjim grupama, klasične ili online: mehanika 1 (statika), mehanika 2 (kinematika, dinamika, teorija vibracija), mehanika 3 (analitička mehanika), matematika, fizika, tehnička mehanika, tehničko crtanje (inženjerska grafika + AutoCAD), nauka o čvrstoći (otpornost materijala), mehanika fluida, elementi konstrukcija, mahanika tekućina, mehanika materijala, elementi strojeva, termodinamika, hidrodinamika, hidraulika i pneumatika, osnove strojarstva…
AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop, InDesign, Illustrator, Word, Excel, PowerPoint.
FSB, SFSB, FESB, RITEH, RGN, FKIT, FPZ, ŠFZ, GRFZ, GFZG, FER, PBF, TTF, TVZ, VVG, VUKA, VUSB, VUŠ, Sveučilište sjever, Međimursko veleučilište …
 Izrada crteža, proračuni i crteži za osnovne, srednje škole i fakultete:

  • dipl. ing. strojarstva,
  • 32-godišnje iskustvo,
  • popust za više sati i rad sa više osoba, dogovor oko mjesta rada (ja sam u Novom Zagrebu, Zagreb),
  • mogućnost online poduka preko Skype, ICQ,  Yahoo Messenger, Viber, WhatsApp, TeamViewer.