Apsolventica nastavničkog smjera španjolskog jezika i komparativne književnosti s iskustvom boravka u Španjolskoj (edukativno i profesionalno; Madrid, Gran Canaria). Privatni sati španjolskog jezika formirani prema individualnim potrebama svakog učenika. Kontakt putem e-maila ili mobitela, i naknadni dogovor nakon toga.