Pripreme za Državnu maturu 2019./2020. iz Hrvatskoga i Engleskoga jezika, održavaju iskusni profesori upoznati s načinom vrednovanja ispita Državne mature.
Rad u malim grupama prema ciljanom programu, s početkom 13.11.2019. (Hrvatski jezik) i 06.12.2019. (Engleski jezik)
Prezentaciju naših priprema održavamo srijedom u 19 h.
Prijavite se za našu prezentaciju ČIM PRIJE jer nam je broj polaznika ograničen.
Kontakt na mail: [email protected]