Profesorica matematike (završen PMF-matematika i TVZ-informatika, s višegodišnjim iskustvom u podučavanju i davanju instrukcija, garantiram kvalitetnu uslugu i profesionalan pristup. Dolazim kod Vas.

!!VAŽNO!!

Ukoliko želite redovit i sistematičan rad, na tjednoj bazi, cijena se mijenja i prilagođava. 

 • MATEMATIKA:
  • Osnovna škola: 120 kn / 90 min
  • Srednja škola: 140 kn / 90 min
  • Fakultet: po dogovoru
 • INFORMATIKA:
  • Osnovna škola: 130 kn / 90 min
  • Srednja škola: 150 kn / 90 min
  • Fakultet: po dogovoru
 • FIZIKA: 
  • Osnovna škola: 120 kn / 90 min
 • EKONOMSKA SKUPINA PREDMETA:
  • Srednja škola: 150 kn / 90 min
  • Fakultet: po dogovoru

ONLINE pomoć:

 • cijena po dogovoru

gospodarska matematika, python, hmtl, css, booleova algebra, logički sklopovi, statistika…