Pomoć pri učenju i/ili interpretaciji lektire za osnovnu školu na kreativan i zabavan način. Pripreme za ispit i pomoć sa zadaćom.