Izrada svih vrsta  seminarskih  i maturalnih radova od pripremljenih ili bez pripremljenih materijala.  Diplomski, samo uređivanje!

Obrada i prijelomi teksta, numeriranje stranica i naslova, zaglavlja_podnožja, izrada i numeriranje tablica i dijagrama, izrada Gantt diagrama, Smart organizacijskih grafikona…,indeksiranje, umetanje sadržaja, popisa slika i tablica… Cijena izrade rada: Po dogovoru.

Također, iz Worda, Excela,Accessa,PP          Javiti se možete porukom ili pozivom na mob.: 098/ 981 21 21 ili mailom s ove stranice . Prilagođavam se Vašem vremenu. Uključen vikend.