Studentica sam 4. godine PMF-a, matematičkog smjera. Sa tri godine iskustva u davanju instrukcija te pripremanju za državnu maturu vjerujem da vam mogu pomoći u svladavanju i boljem razumijevanju gradiva. Trudim se pronaći idealan, individualan način objašnjavanja i predočavanja gradiva. Lako se prilagođavam te uz dosadašnje iskustvo bilježim iznimno dobre rezultate.  

Za više informacija, molim vas da me kontaktirate. 🙂