Magistra inženjerka naftnog rudarstva uz završenu matematičku gimnaziju drži instrukcije iz matematike, fizike i kemije za osnovnu i srednju školu (pomoć pri učenju, pripreme za ispite).

Individualan pristup. Kontaktirajte me 🙂