Instrukcije iz matematike, fizike, logike i informatike (osnove informatike, digitalna logika, Excel, PowerPoint, Word, programski jezici Python, C/C++ i Java, arhitektura računala) za osnovnu i srednju školu te pripreme za državnu maturu i prijemne ispite.

Student FER-a, završio XV. gimnaziju (MIOC) u Zagrebu. Imam iskustva sa državnih i međunarodnih natjecanja.

Rezultati državne mature: hrvatski 90%, engleski 94%, matematika 95% i fizika 100%