Profesorica engleskog i njemačkog jezika te sveučilišna specijalistica prevoditeljstva daje kvalitetne poduke iz engleskog i njemačkog jezika za predškolski uzrast i sve školske uzraste te priprema za polaganje državne mature i međunarodno priznatih ispita. Također prevodi sve vrste tekstova.