Profesorica engleskog i njemačkog jezika te sveučilišna specijalistica prevoditeljstva daje kvalitetne poduke iz engleskog i njemačkog jezika za predškolski uzrast za djecu koja tek pocinju usvajati strani jezik po najsuvremenijim metodama poucavanja. Moguc je rad i u manjim grupama. Takodjer poucava i sve školske uzraste te priprema za polaganje državne mature i međunarodno priznatih ispita.