Praktične komunikacijske vještine iz engleskog jezika.  Student sam druge godine Međunarodnih Odnosa i Diplomacije. Sluzim se engleskim jezikom kao materinjim buduci da sam živio u Americi 20 godina.