Profesorica, akademski muzičar, kvalitetno podučava klavir i solfeggio i pomaže položiti ispite u glazbenoj školi.