Studentica 3. godine ekonomije pomaže pri učenju gradiva nižih i viših razreda osnovne škole iz predmeta:

Matematika

Engleski jezik

Hrvatski jezik

Geografija

Završila sam opću gimnaziju s odličnim (5) uspjehom. Imamo iskustva u davanju instrukcija i volju za rad s djecom.

Cijena jednog sata (60 minuta) jest 60 kn. Instrukcije je moguće davati i online preko kamere.

Za više informacija kontaktirajte me mailom ili putem mobitela.