Magistra edukacije sociologije i filozofije pruža pomoć pri učenju i instrukcije za osnovnu i srednju školu.

Osnovna škola – pomoć pri učenju, svi predmeti po potrebi

srednja škola – instrukcije iz sljedećih predmeta:

sociologija, filozofija, logika, etika,  politika i gospodarstvo, psihologija, latinski i grčki jezik

Priprema za državnu maturu iz društvenih i humanističkih predmeta

 

Korištenje suvremenih metoda pamćenja i kreativnog učenja.

Poticanje učenika na samostalno razmišljanje, izvođenje zaključaka, povezivanje podataka i aktivno učenje pri kojem učenik misli o onome što radi.

Učenje uz zajedničku izradu mentalnih mapa koje pokreću logičke i kreativne umne vještine i omogućuju djelotvoran i brz način način učenja.

Zajedničko prolaženje kroz bilješke s nastave, pojašnjavanje koncepata, izrada testnih ispita i kartica za učenje.

 

Učenicima treba približiti gradivo i učenje učiniti zabavnim i kreativnim što im povećava motivaciju i samopouzdanje.