Akcija: 10 punih sati/700 kn – plaćanje odmah

Akcija: (5 skh sati worda+10 skh sati excela) 900,00 kn – plaćanje odmah

Mogućnost online instrukcija: uštedite svoje vrijeme, dolazak, te preko postojećih web servisa (Microsoft Teams, Zoom) odradite željene instrukcije. Pogotovo u vremenu kada okupljanja i posjete nisu preporučeni. Cijena: 80 kn/skh

 

Nekadašnji student Fakulteta Organizacije i Informatike daje izuzetno kvalitetne instrukcije iz excela i worda. Instrukcije se mogu podijeliti na osnovne i napredne, te kompletirati u jednu cjelinu. Excel: – tablične kalkulacije i izračuni – obrada svih važnijih, pa i sporednih formula (primjeri) – izrada grafova i pivot tablica – rad sa power pivot tablicama – uvjetno oblikovanje (conditional formatting) – sortiranja – statistički izračuni – pretraga timesheet-ova i tablica po zadanim kriterijima – obrada tekstualnih nizova (STRING FUNKCIJE) – datumske funkcije – lookup funkcije (LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX/MATCH) – validacije podataka i grupiranja – podzbrojevi (subtotali) – uvoz i obrada podataka iz drugih izvora (web, txt, baza podataka, xml…) – izrada vlastitih korisničkih funkcija za vlastite potrebe – informacijske funkcije (obrada error-a – ISERR, ISERROR…) – rad sa makronaredbama – izrada VB kontrola – rad sa web anketama – …  

Akcija: 10 punih sati/700 kn – plaćanje odmah 

Napomena:

  • ZET bus 115 vozi sa Ljubljanice direktno do lokacije
  • ZET bus 136 vozi sa Črnomerca direktno do lokacije