Profesorica kemije sa višegodišnjim iskustvom u podučavanju i stalna demonstratorica daje instrukcije za osnovnu i sve srednje škole te fakultete(stomatologija, farmacija, šumarstvo,tekstilni, medicina) 

Mogućnost dolaska i do Vas. 

Dugogodišnje iskustvo u držanju instrukcija. Upoznata sam sa radom većine profesora zagrebačkih škola,njihovim očekivanjima te nastavnim planom i programom. 

Pripreme za maturu 2020. te prijemni medicine i svi potrebni materijali te naglasak na gradivo koje je nužno za dobar rezultat.

 

sat: 60kn

blok sat: 120kn