Učenicima kojiima treba pomoć sa zadaćom iz predmeta znakovnog jezika ili osobama koje su zainteresirane naučiti novi nesvakidašnji jezik nudim usluge učenja istog.