Magistra dramaturgije, održavam instrukcije iz društveno-humanističkih predmeta gimnazijskog programa, s naglaskom na umjetničke predmete kao i strane jezike (engleski, njemački i talijanski jezik). Nudim i usluge pomoći pri učenju svih osnovnoškolskih predmeta.

Održavam pripreme za državnu maturu, s naglaskom na hrvatski jezik i književnost, lektire i esejistiku na hrvatskom i engleskom jeziku.

Pomažem pri pisanju seminarskih radova za društveno-humanističke kolegije.