Profesorica daje instrukcije iz španjolskog i talijanskog jezika i priprema za državnu maturu.