Dajem uspješne instrukcije iz matematike za učenike osnovnih škola. Do sada sam radila u nekoliko osnovnih škola grada Zagreba: Varšavska, Bukovac, Krajiška i Voltino. U mirovini sam i radim u poslijepodnevnim satima radnim danima (po dogovoru). Cijena punog sata (60 minuta) iznosi 50 kn.