Student strojarstva daje online instrukcije, rješava zadatke, pomaže pri učenju matematike i fizike za osnovnu školu, tehničke mehanike, elemenata strojeva/konstrukcija i srodnih predmeta za srednje tehničke škole. Dostupan 0-24h na WhatsApp-u, Skype-u, Facebook-u. Strpljivo i temeljito objašnjavam gradivo i rješavam zadatke uz pojašnjenje istih. Cijena za osnovnu školu 40kn/45min, za srednju 50kn/min.