Trenutno sam na petoj godini studija engleskog jezika i povijesti. Dajem instrukcije iz engleskog jezika za osnovnu i srednju školu na području Rijeke,u čemu imam dvogodišnje iskustvo.Pomažem pri izradi zadaća, eseja itd. Mogućnost dolaska na vašu adresu, kao i održavanje instrukcija u mojem domu. Za dolazak na adresu udaljeniju više od 2 km, cijena sata je 10 kn viša.