Profesorica biologije i kemije drži instrukcije iz oba predmeta, kao i pripreme za državnu maturu. Iskustvo rada s djecom.