50 kn/60 min srednja škola, 60 kn/60 min fakulteti. Pojedinačne i poduke u manjim grupama, klasične i online: fizika, matematika, predmeti vezani za strojarstvo, AutoCAD, Photoshop, InDesign, CorelDRAW, Illustrator, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, crteži, proračuni, slikovno – tekstualni radovi za osnovne, srednje škole i fakultete. FSB, SFSB, FESB, RITEH, RGN, FKIT, FPZ, ŠFZ, GRFZ, GFZ, FER, PBF, TTF, TVZ, VVG, VUKA, VUSB, VUŠ, Sveučilište sjever, Međimursko veleučilište …

  • dipl. ing. strojarstva,
  • 32-godišnje iskustvo,
  • popust za više sati i rad sa više osoba,
  • dogovor oko mjesta rada (ja sam u Novom Zagrebu, Zagreb),
  • mogućnost online poduka preko Skype, ICQ, Yahoo Messenger, Viber, WhatsApp. TeamViewer.