Držim instrukcije iz matematike (osnovna, srednja škola, fakultet i pripreme za državnu maturu), fizike (osnovna, srednja škola i pripreme za državnu maturu), kemije (osnovna škola), logike (srednja škola) i raznih stručnih predmeta i kolegija. Kontakt najlakše preko WhatsApp-a, također mogu pozivi ili poruke.