Instrukcije iz prirodoslovnih grana uključujući matematiku, fiziku i informatiku (računarstvo i programiranje), inkluzivno s pripremama za Državnu maturu