Ime instruktora ili predmet Adresa ili grad

beowulf2145

Matematika Velika Gorica

Magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije (FER) daje instrukcije iz matematike, informatike, elektrotehnike i fizike za osnovnu, srednju školu i fakultete (TVZ, VVG, VŠPR, RGN, RIT, […]

 
Dodaj u favorite

DRŽAVNA MATURA MATEMATIKA, FIZIKA, INFORMATIKA

Magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije (FER) održava pripreme iz matematike, fizike i informatike za DRŽAVNU MATURU. Imam preko 10 godina iskustva u davanju instrukcija. Vježba […]

 
Dodaj u favorite

Fizika Velika Gorica

Magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije (FER) daje instrukcije iz fizike, matematike, informatike i elektrotehnike za osnovnu, srednju školu i fakultete (TVZ, VVG, VŠPR, RGN, RIT, […]

 
Dodaj u favorite

Fizika Zagreb

Magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije (FER) daje instrukcije iz fizike, matematike, informatike i elektrotehnike za osnovnu, srednju školu i fakultete (TVZ, VVG, VŠPR, RGN, RIT, […]

 
Dodaj u favorite

Elektrotehnika Zagreb

Magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije (FER) daje instrukcije iz elektrotehnike, informatike, programiranja (c, c++), matematike i fizike za osnovnu, srednju školu i fakultete (TVZ, VVG, […]

 
Dodaj u favorite

Informatika Velika Gorica

Magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije (FER) daje instrukcije iz informatike, programiranja (c, c++), fizike, matematike i elektrotehnike za osnovnu, srednju školu i fakultete (TVZ, VVG, […]

 
Dodaj u favorite

Informatika Zagreb

Magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije (FER) daje instrukcije iz informatike, programiranja (c, c++), fizike, matematike i elektrotehnike za osnovnu, srednju školu i fakultete (TVZ, VVG, […]

 
Dodaj u favorite

Informatika Zagreb

Magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije (FER) daje instrukcije iz informatike, programiranja (c, c++), matematike i fizike za osnovnu, srednju školu i fakultete (TVZ, VŠPR, RGN, […]

 
Dodaj u favorite

Matematika Zagreb

Magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije (FER) daje instrukcije iz matematike, informatike, elektrotehnike i fizike za osnovnu, srednju školu i fakultete (TVZ, VVG, VŠPR, RGN, RIT, […]

 
Dodaj u favorite

ARDUINO

Programiram u ARDUINU projekte za vaše potrebe, uz mogućnost nabave opreme. Rad sa senzorima, motorima, upravljanje mobitelom, spajanje na WiFi. Za vašu projekt mogu izračunati […]

 
Dodaj u favorite

Elektrotehnika Velika Gorica

Magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije (FER) daje instrukcije iz elektrotehnike, informatike, programiranja (c, c++), matematike i fizike za osnovnu, srednju školu i fakultete (TVZ, VVG, […]

 
Dodaj u favorite

WhatsApp rješavanje zadataka, zadaća, ispita

Magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije (FER) pomaže pri rješavanju zadaća i ispita tako da mi zadatke pošaljete preko WhatsApp-a ili maila, pa onda vratim postupke, rješenja […]

 
Dodaj u favorite